CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

1

Lezingen ‘Rechten van het Kind’- 2018

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) organiseert dit jaar opnieuw samen met het opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg – de RINO – een lezingencyclus van tien avonden. Daarbij staan de rechten van het kind centraal en vormt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) de belangrijkste leidraad. Aan bod komen onder meer de werking van het IVRK, het jeugdstrafrecht, het horen van/ praten met kinderen, de werking van de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen, de bijzondere curator, vluchteling kinderen: juridische implicaties, het recht op gezondheid: de stem van het kind (wilsbekwaamheid), her recht op bescherming tegen verslaving aan drank, drugs en (social) media, topsport en het IVRK, het recht op privacy, draagmoederschap, en leerplicht en het recht op onderwijs.

De lezingen zijn afgestemd op zowel de advocatuur en juridische beroepen als psychologische, pedagogische  en psychiatrische beroepen. De interdisciplinaire aanpak komt niet alleen terug in de onderwerpen, maar ook in de duo presentaties verzorgd door zowel juristen als deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. De lezingencyclus wordt ingeleid met een algemene lezingen over de Rechten van het Kind: de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak. Vervolgens wordt op de meer specifieke onderwerpen ingegaan.

De onderwerpen van de lezingen hebben weliswaar alle het IVRK als leidraad maar zijn ook als afzonderlijke lezing (goed) te volgen.

Wanneer
Van 2 oktober t/m 4 december 2018, op de dinsdagen en enkele donderdagen van 19.00 – 21.15u.

Programma
Download hier het programma.

Prijzen
Advocaten en anderen die een certificaat kunnen verzilveren: € 90 per lezing, € 775 voor de hele lezingencyclus met inbegrip van de onderzoekspublicatie De toepassing van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deel II.  Andere geïnteresseerden € 35 per lezing, € 280 hele lezingencyclus, Studenten en promovendi € 15 per lezing , € 85 hele lezingencyclus.  Studenten kunnen geen studiepunten behalen voor deelname. Bij aanwezigheid bij alle lezingen wordt een certificaat uitgereikt.

NOVA- Punten:
20 PO (2 PO per lezing), in het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd.

Aanmelden
Voor aanmelding klikt u hier.

Vragen? 
ahoepman@ccra.nl