CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Rechten van het Kind en Ouderlijke verantwoordelijkheid

Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft rechten. Deze rechten zijn ondermeer vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Bij de verwezenlijking van de in het IVRK geformuleerde rechten vervullen de ouders een spilfunctie en dient de overheid alles te doen wat in haar vermogen ligt om hen daarbij te ondersteunen. Zowel de ouders als de overheid lijken echter in toenemende mate problemen te ondervinden met de invulling van die verantwoordelijkheid. Klassieke vragen naar de reikwijdte blijven onverminderd van belang en lijken zelfs relevanter dan ooit. Het thema ‘Parental Responsibilities’ blijft aldus in beweging.

Dit boek belicht het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse gezichtspunten. Naast rechtsgeleerden geven auteurs uit verschillende takken van de wetenschap en de praktijk, zoals de pedagogiek en de psychiatrie, inzicht in verschillende aspecten van het thema. De onderwerpen variëren van draagmoederschap, gerechtelijke vaststelling van vaderschap, kinderontvoering en alimentatie, tot godsdienstvrijheid van het kind, de verantwoordelijkheid van ouders van kinderen die topsport beoefenen, en de behandeling van jeugdige delinquenten.

 

Bestel Rechten van het Kind en Ouderlijke verantwoordelijkheid