CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2019

Uitspraken in kindvriendelijke taal

Vrijdagmiddag 17 mei 2019

Sprekers:  prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard (hoogleraar kinderrechten), mr. N. (Nelleke) Boelhouwer (advocaat), drs. K. (Karin) Singendonk (ontwikkelingspsycholoog) & mr. J. G. (Janny) Idsardi (raadsheer Gerechtshof Arnhem Leeuwarden)

Dagvoorzitter: mr. dr. C. (Coby) de Graaf (directeur CCRA)

Dit jaar wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan het onderwerp ‘Uitspraken in kindvriendelijke taal’.

Al een aantal jaren trekt dit onderwerp de aandacht en geeft dit aanleiding tot vragen en discussie. Op welke wijze dient een uitspraak als deze dan zijn beslag te krijgen? Gaat het daarbij om de hele uitspraak – moet het kind wel op deze manier geconfronteerd worden met de in geding zijnde conflicten – of volstaat een toelichting aan het einde van de uitspraak? Kinderen zijn immers formeel geen subject van recht in de procedure, maar in veel gevallen object van geschil op het strijdtoneel van de ouders. En leidt het terugbrengen van de uitkomst in een rechtszaak naar het kind inderdaad tot betere acceptatie van de uitspraak? En – een heel andere vraag – waarom blijft een uitleg in kindvriendelijk taal in het strafrecht nog uit, waar het kind immers wel subject van recht is?

Een van de eerste uitspraken was die van hof Arnhem-Leeuwarden in het kader van een te nemen kinderbeschermingsmaatregel. Het hof legt daar aan de minderjarige uit dat het beter is dat haar moeder niet langer het gezag over haar heeft, maar een neutrale instelling. Daarna zijn er verschillende gevolgd. Met name uitspraken op het terrein van het familierecht bij conflicten over de verdeling van gezags- en omgangstaken bij gezamenlijk gezag trekken hierbij de aandacht.

Stil gestaan wordt ook bij de vraag hoe deze ontwikkeling met name in het kinderrecht is ontstaan. Kan worden gesteld dat de algemene ontwikkeling om uitspraken in ‘klare taal’ naar buiten te willen brengen voor kinderen zelfs des te meer geldt? Want waarom heeft het kind wel het recht om te participeren in rechtszaken en koppelen we dat niet terug bij het resultaat van die participatie, de uitspraak?

Traditiegetrouw zullen sprekers vanuit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht het onderwerp belichten en ook een ontwikkelingspsychloog zal een bijdrage aan dit seminar leveren.

Programma 

13:30                      Welkom en een inleiding in ‘uitspraken in kindvriendelijk taal’, mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA).
13:45         ‘Kindvriendelijke rechtspraak in licht van child-friendly justice en andere internationale ontwikkelingen.’, prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten Universiteit Leiden.
14:30 ‘De kindvriendelijke advocaat’, mr. Nelleke Boelhouwer (advocaat bij Gerritse Poelman Advocaten).
15:00        Pauze
15:30       ‘De praktijk van kindvriendelijke uitspraken. Haken en ogen!’, drs. Karin Singendonk (ontwikkelingspsycholoog).
16:15 ‘(Hoe) kan de rechter een beslissing aan kinderen uitleggen?’, mr. Janny Idsardi (raadsheer, Gerechtshof Arnhem Leeuwarden).
17:00
17:30
Afsluiting, mr. dr. Coby de Graaf.
Borrel

 

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad en gemeenten, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

PO
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (3 PO Juridisch)

Aanmelding
Voor aanmelding klikt u hier.

Vragen
ahoepman@ccra.nl