CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2021

De rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken

Mw. mr. dr. Coby de Graaf, mw. mr. Dianne Kroezen, dhr. mr. Michiel Hoppenbrouwers, mw. mr. Lou van Leer, dhr. mr. Toine de Bie