CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2016

Werking en mogelijkheden van art. 3 IVRK en het daarbij behorende General Comment nr. 14

Op vrijdagmiddag 10 juni 2016 organiseert het CCRA een seminar over art. 3 IVRK – het belang van het kind als eerste overweging. Dit artikel vormt samen met art. 2 – bescherming tegen discriminatie, art. 6 – het recht op leven, en art. 12 – het hoorrecht – één van de vier kernbepalingen uit het verdrag. Het gebruik van dit criterium als zodanig gaat echter veel verder terug. Al vanaf het ontstaan van het kinderrecht in brede zin vormt het een centraal criterium bij beslissingen over kinderen.

Met de toepassingsmogelijkheden van het IVRK in het algemeen en art. 3 in het bijzonder is thans een ontwikkeling waarneembaar dat aan dit zo ruime criterium van ‘het belang van het kind’ meer handen en voeten is gegeven; dit niet in de laatste plaats ook door de inbedding van dit artikel in het verdrag als kernbepaling. Een belangrijke bijdrage aan die concretisering vormt ook de uitwerking van dit artikel in een ‘General Comment nr. 14’. Dit laatste is voor het CCRA de directe aanleiding tot het organiseren van dit seminar.

Het seminar sluit bovendien direct aan bij de eerder door het CCRA verrichte onderzoeken naar de toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak. Daarbij kwam vanzelfsprekend ook de toepassing van art. 3 in ruime mate aan bod.

Het thema van het seminar wordt uitgewerkt vanuit de rechtens meest relevante perspectieven: beleid en wetgeving, wetenschap, advocatuur en rechtspraak. Het seminar is daarmee niet alleen relevant voor juristen in het algemeen, maar ook meer specifiek voor advocaten en rechters.

Programma seminar art 3 op 10 juni 2016