CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Symposium 2023

Opening,
mw. mr. dr. Coby de Graaf
(directeur CCRA)

Het belang van onze rechtspraak voor het IVRK,
dhr. prof. dr. mr. Ton Liefaard
(Hoogleraar Kinderrechten en Vice-decaan FdR Universiteit Leiden)

(De doorwerking van) het IVRK in de familierechtpraktijk bezien vanuit de advocatuur,
mw. mr. Pauline Montanus
(advocaat SCG Advocaten)

Het recht op adequate huisvesting in het IVRK als houvast
bij huisuitzettingen,
mw. mr. Roos Wind
(docent en promovenda vakgroep Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen)

Iedere rechter is (een beetje) kinderrechter,
mw. mr. Mariska Baaij
(rechter Jeugd rechtbank Den Haag)

Doorwerking van het IVRK: van theorie naar praktijk,
mw. prof. dr. Chantal Mak
(hoogleraar Privaatrecht Universiteit
van  Amsterdam en bestuurslid CCRA)

Afsluiting,
mw. mr. dr. Coby de Graaf
(directeur CCRA)