CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Webinar 17 oktober 2023

WEBINAR ‘Bescherming van kinderrechten bij huisvestingsvraagstukken’

Dinsdag 17 oktober 2023 – 20:00 uur


Aan het programma kunnen wij nu toevoegen dat Annemarie Tuzgöl-Broekhoven zal optreden als referent (per 1 oktober is zij werkzaam als plaatsvervanger ombudsman Metropool Amsterdam en tevens Kinderombudsman)

Spreker: Prof. Michel Vols (hoogleraar openbare-orderecht Rijksuniversiteit Groningen)

Moderator: Prof. Chantal Mak (hoogleraar privaatrecht Universiteit van Amsterdam en bestuurslid CCRA)

Op 17 oktober a.s. zal prof. Michel Vols een CCRA-webinar verzorgen over kinderrechten en huisvesting. Dit webinar volgt op de lezing van mr. Roos Wind (eveneens Universiteit Groningen) tijdens het voorjaarsseminar van het CCRA op 2 juni jl., waar zij sprak over de doorwerking van het IVRK in rechtspraak over huisvesting. Haar onderzoek maakt deel uit van een project geleid door prof. Vols, waarin wordt bestudeerd hoe adequate huisvesting van kinderen wordt gewaarborgd via toepassing van het Kinderrechtenverdrag. In het webinar zullen resultaten van dit onderzoek op toegankelijke wijze voor een breed publiek van professionals worden gepresenteerd.

Tijdens het webinar zal de bescherming van kinderrechten bij huisvestingskwesties centraal staan. Met name zal aandacht worden besteed aan ingangen in het bestuursrecht en privaatrecht voor doorwerking van het IVRK. Tijdens het webinar zal er ruim gelegenheid zijn voor interactie en het stellen van vragen.

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich hier opgeven.

NOvA-punten
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (1 PO Juridisch voor het webinar)

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, pedagogen, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Vragen?
info@ccra.nl