CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Miek de Langen-lezing 2023

Miek de Langen-lezing 2023

VRIJDAG 8 DECEMBER 2023

Spreker: prof. dr. mr. B.C. van Beers.

Moderator: prof. dr. mr. C. Mak.

Op vrijdag 8 december zal prof. dr. mr. B.C. van Beers de Miek de Langen-lezing van 2023 in samenwerking met SPUI25 verzorgen. Britta van Beers is hoogleraar recht, ethiek en biotechnologie aan de Faculteit Rechten, afdeling Rechtstheorie, van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij houdt zich als jurist en filosoof bezig met de rechtsfilosofische dimensies van de regulering van biomedische ontwikkelingen, zoals kunstmatige voortplanting en genetische technologie.

Chantal Mak is als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder fundamentele rechten en privaatrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij bestuurslid van het Centre for Children’s Rights Amsterdam.

Onderwerp
‘Regulering van de voortplantingsmarkt vanuit het perspectief van kinderrechten’

Het aantal kinderen dat dankzij kunstmatige voortplanting wordt geboren neemt wereldwijd toe. IVF, kunstmatige inseminatie, draagmoederschap en sperma- en eiceldonatie bieden kansen aan wensouders. Tegelijkertijd zijn deze technieken inmiddels onderdeel geworden van een wereldwijde voortplantingsmarkt. Hoe kunnen de rechten van kinderen in deze hoogtechnologische, internationale en economische context worden beschermd? Britta van Beers spreekt de Miek de Langen-lezing 2023 uit.

Ook bij de regulering van de internationale voortplantingsmarkt verdienen kinderrechten bescherming. Van Beers gaat in haar lezing in op twee actuele ontwikkelingen: grootschalige donatie van zaad- en eicellen, zoals momenteel in de belangstelling door massa-spermadonor Jonathan M.; en internationaal draagmoederschap, dat door het recente wetsvoorstel voor draagmoederschap op de huidige politieke agenda staat.

Over de vraag wat bescherming van kinderrechten in deze context precies betekent, bestaat discussie. Ten eerste is er ten tijde van de voortplantingskeuzes nog geen sprake van een geboren kind, maar een mogelijk, toekomstig kind. Hierdoor is het lastig om vast te stellen wat men verschuldigd is aan deze kinderen.

Een tweede complicerende factor is dat de voortplantingsmarkt en ‘voortplantingstoerisme’ grensoverschrijdende fenomenen zijn. Internationaal opererende spermabanken, IVF-klinieken en draagmoederbemiddelaars bieden tegen betaling uiteenlopende ‘voortplantingsdiensten en -goederen’ aan Nederlandse wensouders aan die lang niet allemaal in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsorde. Dat roept de vraag op hoe ver de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat, Nederlandse wensouders en Nederlandse fertiliteitsartsen strekt bij de bescherming van kinderrechten in deze internationale setting.

Miek de Langen-lezing
Deze jaarlijks terugkerende lezing is opgedragen aan Miek de Langen. Zij was hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam (1976-1992) en oprichtster van de Kinderrechtswinkel (1985).

Datum en locatie – SPUI25
Datum: 8 december 2023, 20.00 uur
Adres: Spui 25, 1012 XA Amsterdam

Voor deze lezing werkt het CCRA samen met SPUI25. SPUI25 is het academisch-culturele podium van Amsterdam. Zij geven wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere denkers het podium om hun licht te laten schijnen over zaken die hen bezighouden, inspireren of verontrusten. Klik hier om de website van SPUI25 te bezoeken.

Doelgroep
Pedagogen, advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Aanmelding
Aanmelden loopt via SPUI25 en kan hier.

Het programma kan zowel fysiek als via livestream bijgewoond worden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de livestream wordt achteraf op het YouTube-kanaal van SPUI25 geplaatst. De toegang voor beide opties is gratis.

Borrel na afloop
Na afloop van de lezing zal er een borrel plaatsvinden bij SPUI25.