CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Webinar 10 maart 2022

Interactief webinar het opvoedbesluit, aanvaardbare termijn en gezagsbeëindiging

donderdag 10 maart 2022, 19.30 – 22.00 uur

Sprekers:  dhr. mr. I.J. (Ivo) Pieters, mw. mr. L. (Laura) Goei & mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf

Donderdag 10 maart vindt het CCRA interactief webinar over het opvoedbesluit plaats! Dit webinar zal gegeven worden door dhr. mr. I.J. (Ivo) Pieters (advocaat Groenendijk & Kloppenburg Advocaten) en mw. mr. L. (Laura) Goei (senior jurist Jeugdbescherming West). Ook mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf (directeur CCRA) zal aan het woord komen.

Het opvoedbesluit (of perspectiefbesluit) komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Dat is ook terecht. Immers, het opvoedbesluit beantwoordt de vraag: kan een kind terug naar huis of dient het definitief bij pleegouders of in een gezinshuis te blijven? Dat maakt dat dit opvoedbesluit in feite het belangrijkste moment bij een uithuisplaatsing in het gedwongen kader is. In de literatuur en de rechtspraak is er steeds meer aandacht voor dit opvoedbesluit. Die aandacht wordt nog versterkt door de uitspraak van het EHRM inzake Strand Lobben dat art. 8 EVRM eist dat de belangen van het kind en die van de ouders worden afgewogen. Daarnaast heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zorgen geuit over de rechtspositie van de ouders bij dit opvoedbesluit.

Tijdens het webinar op 10 maart 2022 zullen Laura Goei, Ivo Pieters en Coby de Graaf, nader ingaan op het opvoedbesluit. Hoe komt dit opvoedbesluit tot stand? Welke rol speelt de aanvaardbare termijn hierbij? Hoe is de rechtsbescherming van het kind en van ouders bij de totstandkoming van dit opvoedbesluit geregeld en hoe kan die rechtsposities worden verbeterd? Kan art. 810a Rv hierbij nog een rol spelen? En hoe werkt dit door in een procedure tot gezagsbeëindiging? De sprekers zullen aandacht besteden aan de verschillende invalshoeken: vanuit de wetenschap, de gecertificeerde instelling, de rechterlijke macht en de advocatuur.

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

NOVA- Punten
2 PO-Juridisch

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich hier opgeven.