CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2018

“De leerplicht en het recht op onderwijs”

Vrijdagmiddag 1 juni 2018

Dit jaar wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan het onderwerp ‘Leerplicht en recht op onderwijs’. De leerplicht werd in 1900 ingesteld als verplichting voor de ouders. Het in staat stellen van het ontvangen van onderwijs werd als onderdeel gezien van de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders en dus werden ouders verplicht hun kinderen naar school te sturen. Kwamen de ouders die verplichting niet na, dan waren zij strafbaar. En zo is het nog steeds. Zonder onderwijs staan kinderen met lege handen in het leven, zo werd het gezien en zo wordt het ook nu gezien.
Maar hoe dient dat onderwijs eruit te zien, juist voor de groep, die zelf de noodzaak daartoe niet in eerste instantie ervaart en voor wie de leerplicht eigenlijk bedoeld is? Veel hangt hierbij af van het gebodene: het kind moet het onderwijs ook kunnen ‘consumeren’. Dat is de inhoudelijk kant van de zaak.

Ook juridisch gezien laat de regeling van de leerplicht een paar knelpunten zien, die kunnen strijden met het doel ervan: het genieten van onderwijs. Dat zijn de strafbaarstelling van de leerling zelf – ingevoerd in 1994 – en de mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplicht op basis van richtingsbezwaren van de ouders van art. 5, onder b, van de Leerplichtwet (LPW). In beide gevallen staat het recht op onderwijs van de leerling onder druk. De strafbaarstelling kan zijn doel gemakkelijk voorbij schieten – het gaan naar school en het krijgen van onderwijs – en bij de vrijstelling staan de kinderen zelf buiten spel: hun mening wordt niet gevraagd, ook niet in het concept wetsvoorstel ‘Onderwijs op een andere locatie dan de school’ dat art. 5, onder b, LPW wil schrappen en er gereguleerd huisonderwijs voor in de plaats wil stellen.

Gezien het belang van deze onderwerpen en de recente ontwikkeling op wetgevingsgebied, is er dit jaar voor gekozen het jaarlijkse seminar aan het thema van de leerplicht in combinatie met het recht op onderwijs te wijden. Het thema zal traditiegetrouw weer behandeld worden vanuit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht en ook een schoolpsychloog zal een bijdrage aan dit seminar leveren.

Sprekers: mr. dr. C (Coby) de Graaf, mr. E.G. (Eveline) van de Kieft, mr. J. (Jaap) Spigt, dr. H. (Hanneke) Visser & mr. A.C. (Toos) Enkelaar.

Programma
13:30 
 Inleiding- ‘Leerplicht en recht op onderwijs’, mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA).

14:00 ‘Betekenisvolle interventies in het kader van (luxe)schoolverzuim en het belang van ketensamenwerking’, mr. Eveline van de Kieft (senior secretaris jeugd en leerplicht bij het OM).

14:45 ‘De advocaat als maatschappelijk werker’, mr. Jaap Spigt (advocaat bij Houwing, Keijzerwaard & Spigt Advocaten).

15:15 Pauze

15:45 ‘Recht op onderwijs naar behoefte?’, dr. Hanneke Visser (schoolpsycholoog).

16:15 ‘Leerplicht of leerrecht? De ervaringen van een kinderrechter’,        mr. Toos Enkelaar (kinderrechter, Rechtbank Rotterdam).

17:00 Afsluiting, mr. dr. Coby de Graaf

17:30 Borrel

 Doelgroep 
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad en gemeenten, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, leerplichtambtenaren, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Datum, tijd en locatie
Vrijdag 1 juni 2018 van 13.30 – 17.30 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 13.00 uur. In de Eggertzaal, de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam.

Kosten                                      
PO:  In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (3 PO Juridisch).

Aanmelding
Voor aanmelding klikt u hier

Informatie over CCRA
 www.ccra.nl 

Vragen
ahoepman@ccra.nl