CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Webinar 11 oktober 2022

Vervolgwebinar ‘Het perspectiefbesluit: de stand van zaken’

dinsdag 11 oktober 2022
20.00 uur

Sprekers: mw. mr. L. (Laura) Goei (senior jurist bij Jeugdbescherming west) en dhr. mr. M. (Melvin) van Kuilenburg (senior rechter en teamvoorzitter Jeugd Rechtbank Rotterdam)

Moderator: mw. mr. M. (Manuela) Limbeek (bestuurslid CCRA)

In maart dit jaar organiseerde het CCRA een webinar over het perspectiefbesluit van de GI en de vraag over de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij dat besluit. Ook daarna is het niet stil gebleven omtrent dit onderwerp. Op dinsdag 11 oktober organiseert het CCRA daarom een vervolgwebinar over het perspectiefbesluit!

De jurisprudentie ontwikkelt zich op het punt van het perspectiefbesluit volop, maar betekent dit dat er inmiddels helderheid is over welke rechtsingang ouders en kinderen dient te worden geboden? In het belangrijke Kamerdebat van 12 mei 2022 over de Toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen is het perspectiefbesluit ook aan de orde gekomen. Daarnaast wordt binnenkort het evaluatierapport van Universiteit Leiden verwacht inzake de wetswijziging Herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen waar het perspectiefbesluit waarschijnlijk aandacht zal krijgen. Redenen genoeg voor het CCRA om een vervolgsessie over het perspectiefbesluit te organiseren!

Laura Goei (senior jurist bij Jeugdbescherming west) zal u net als in maart weer op interactieve wijze meenemen door de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar. Melvin van Kuilenburg (senior rechter en teamvoorzitter Jeugd Rechtbank Rotterdam) zal met Laura Goei in gesprek gaan en vanuit zijn rol als rechter reflecteren op het thema.


Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen zich hier opgeven.

Het webinar van 11 oktober is zowel geschikt voor geïnteresseerden die aan het eerdere webinar van 10 maart 2022 deelnamen, als voor geïnteresseerden die niet aan dat webinar deelnamen. Mocht u het eerdere webinar over het perspectiefbesluit willen terugkijken, dan kunt u dat hier doen.

NOvA-punten
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (2 PO Juridisch)

Doelgroep
Pedagogen, advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Vragen?
info@ccra.nl