CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Lezingencyclus ‘Rechten van het Kind’ – 2016

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) organiseert dit jaar opnieuw samen met het opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg – de RINO – een lezingencyclus van tien avonden. Daarbij staan de rechten van het kind centraal en vormt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) de belangrijkste leidraad. Aan bod komen onder meer de werking van het IVRK, vreemdelingen- en asielrecht en de impact op het kind, het nieuwe systeem van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdwet, recht op privacy, complexe gezags- en omgangszaken, draagmoederschap, de rechten van het ongeboren en jonge kind, de rechten van het kind in internationaal perspectief/Living Rights en het recht op ontplooiing in het onderwijs.

De lezingen zijn afgestemd op zowel de advocatuur en juridische beroepen als psychologische en psychiatrische beroepen. De interdisciplinaire aanpak komt niet alleen terug in de onderwerpen, maar ook in de duo presentaties verzorgd door zowel juristen als deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. De lezingencyclus wordt ingeleid met twee algemene lezingen over de Rechten van het Kind: de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak en de morele kwaliteit van de rechtspraak, de rol van de advocaat en het IVRK. Vervolgens wordt op de meer specifieke onderwerpen ingegaan.

Wanneer:
4 oktober t/m 10 november 2016, op de dinsdagen en donderdagen van 19.00 – 21.15u,

 

NOVA-punten:
20 PO (2 PO per lezing), in het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd

 

Inschrijven via:
info@ccra.nl

 

 

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA IN PDF

 

oktober 4, 2016

De werking van het IVRK

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in het algemeen en de doorwerking ervan in de Nederlandse rechtspraak. In 2012 en 2014 heeft het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitgebracht naar de toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak van 1 januari 2002 tot 1 september 2011 en 1 september 2011 tot 1 september 2014. Aan de hand van deze onderzoeken én recente voorbeelden uit de rechtspraak bespreken de heer Pulles en mevrouw De Graaf de rol van het IVRK en doen suggesties tot het beter gebruik van het IVRK zowel in als buiten de rechtszaal.

oktober 6, 2016

De morele kwaliteit van de rechtspraak, de rol van de advocaat en het IVRK

In haar lezing zal Iris Van Domselaar een verbinding leggen tussen haar proefschrift The Fragility of Rightness. Adjudication and the primacy of practice en het IVRK. Zij zal spreken over de behoeften en rechten en de filosofische grondslagen van de rechten van het kind.

oktober 11, 2016

Vreemdelingen- en asielrecht en de impact op het kind

oktober 13, 2016

Ervaringen in het nieuwe systeem van de kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet

oktober 25, 2016

Recht op privacy

oktober 27, 2016

Complexe gezags- en omgangszaken

november 3, 2016

De rechten van het ongeboren en jonge kind

november 8, 2016

De rechten van het kind in internationaal perspectief/Living Rights

november 10, 2016

Leerplicht en het recht op onderwijs

De lezingenreeks wordt afgesloten met een lezing over de leerplicht en het recht op onderwijs. Mevrouw De Graaf gaat in op het probleem van de handhaving van de leerplicht en het punt van een passend onderwijsaanbod. De heer De Reuver zal in zijn presentatie benadrukken dat het recht op onderwijs meer dient in te houden dan alleen het overdragen van kennis. Het recht op onderwijs omvat mede het recht op ontplooiing, zoals ook wordt bepaald in artikel 29 IVRK.