CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2017

De werking van de ‘nieuwe’ kinderbeschermingsmaatregelen

Vrijdagmiddag 19 mei 2017

Dit jaar wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan de werking van de ‘nieuwe’ kinderbeschermingsmaatregelen en in samenhang daarmee de Jeugdwet. Voor dit onderwerp werd gekozen omdat nu, na twee jaar waarop beide wetten in werking traden, de lijnen waarlangs deze zich ontwikkelen meer zichtbaar worden. Dat betreft onder meer in het bijzonder de vraag naar de wijze van de toepassing van de maatregel van gezagsbeëindiging van art.1:266 BW en de toepassing van het vereiste van de aanvaardbare termijn daarbij. Wanneer is daarvan sprake en welke ‘elementen’ spelen daarbij een rol en hoe worden deze geïnterpreteerd?

Deze vragen vormen belangrijke aandachtspunten en zullen traditiegetrouw weer behandeld worden vanuit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. Gezien de aard van de vragen zal ook vanuit de orthopedagogiek een bijdrage worden geleverd aan dit seminar.

Naast het onderwerp van de aanvaardbare termijn zullen ook andere nieuwe regelingen aan bod komen. Deze betreffen onder meer de voorwaardelijke machtiging, gedeeltelijke gezags-overdracht, jurisprudentie met betrekking tot jeugdhulp, conflictbeslechting en de figuur van de aanwijzing.

Het seminar is relevant voor advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Programma 

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13:30 Inleiding – Achtergronden en enkele aandachtspunten bij de werking van de ‘nieuwe’ kinderbeschermingsmaatregelen, mr. dr. Coby de Graaf (Centre for Children’s Rights Amsterdam)

13.45 De stand van zaken twee jaar later: bespreking in vogelvlucht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de jeugdbescherming en de jeugdwet, duo-presentatie van mr. Esther Lam (advocaat gespecialiseerd in jeugd- en tuchtzaken) en mr. Inge Schepens (advocaat bij jeugdbescherming Gelderland)

15.15 Pauze

15:45 Gehechtheid in kinderbeschermingszaken: vragen en reflecties, dr. Eveline Euser (gz- psycholoog, orthopedagoog en eigenaar van BOX| Bureau Ouder-kind Xpertise)

16.30 Conflictbeslechting en figuur van de aanwijzing, mr. Joram de Gans (kinderrechter, Rechtbank Rotterdam)

17.15 Afsluiting, mr. dr. Coby de Graaf

17.30 Borrel

PO
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (3 PO Juridisch)

 

Aanmelding: ahoepman@ccra.nl