CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2023

Van toepassing naar doorwerking van het IVRK

Vrijdag 2 juni 2023

vanaf 13.00 uur
in De Eggertzaal in de nieuwe kerk

Sprekers: Prof. dr. C. (Chantal) Mak (hoogleraar privaatrecht UvA), mr. P.J. (Pauline) Montanus (advocaat SCG Advocaten), mr. M. (Mariska) Baaij (rechter Jeugd rechtbank Den Haag) en mw. mr. R. (Roos) Wind (docent en promovenda vakgroep Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen).

Dagvoorzitter: prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard (Hoogleraar Kinderrechten en Vice-decaan FdR Universiteit Leiden).

Programma
13:00

Opening,
mw. mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA).

 

13:15

 

‘Het belang van onze rechtspraak voor het IVRK’. dhr. prof. dr. mr. Ton Liefaard  (Hoogleraar Kinderrechten en Vice-decaan FdR Universiteit Leiden).

 

13:30

 

 

‘(De doorwerking van) het IVRK in de familierechtpraktijk bezien vanuit de advocatuur’,
mw. mr. Pauline Montanus (advocaat SCG Advocaten).

 

14.15

 

‘Het recht op adequate huisvesting in het IVRK als houvast bij huisuitzettingen’,
mw. mr. Roos Wind (docent en promovenda vakgroep Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen).

15:00 PAUZE
 

15:30

 

‘Iedere rechter is (een beetje) kinderrechter’,
mw. mr. Mariska Baaij (rechter Jeugd rechtbank Den Haag).

 

16:00

 

‘Doorwerking van het IVRK: van theorie naar praktijk’,
mw. prof. dr. Chantal Mak (hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam en bestuurslid CCRA).

16:45 Afsluiting
mw. mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA)
17:00 Borrel

 

 

 

 


Het thema van het voorjaarsseminar is geïnspireerd door het onderzoek van het CCRA naar toepassing van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), waarin in kaart is gebracht in welke mate het Verdrag wordt ingeroepen in de Nederlandse rechtspraak. Hoewel het aantal zaken waarin het IVRK een rol heeft gespeeld licht is toegenomen, constateren de onderzoekers dat de toepassing wat lijkt stil te vallen. Bovendien valt op dat het inroepen van IVRK-bepalingen niet altijd leidt tot uitkomsten die volledig recht lijken te doen aan het belang van het kind.

Tijdens het seminar zal vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op de vraag hoe het IVRK daadwerkelijk invloed heeft gehad en nog zou kunnen hebben op de ontwikkeling van het recht, bijvoorbeeld de vormgeving van nieuwe remedies of het mogelijk voorkomen van schrijnende situaties als die zich hebben voorgedaan in de toeslagenaffaire. Hiermee wordt beoogd verder te kijken dan de mogelijkheid om het IVRK te kunnen inroepen voor de Nederlandse rechter. De aandacht zal worden gericht op gevallen waarin de invloed van het IVRK leidt tot oplossingen die binnen de kaders van nationale wetgeving wellicht niet zouden zijn gevonden. Vragen die hierbij aan bod komen zijn onder meer hoe rechters omgaan met het IVRK in hun oordeelsvorming, welke modellen al bestaan voor concrete toetsing aan het Verdrag en in hoeverre het mogelijk is ‘best practices’ uit een specifiek rechtsgebied te vertalen naar andere terreinen. Sprekers vanuit de wetenschap, de rechterlijke macht en de advocatuur zullen vanuit hun diverse expertises ingaan op de vraag wanneer en op welke manier de stap kan worden gezet van toepassing naar doorwerking van het IVRK.

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

PO                             
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (4 PO Juridisch).

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden.