CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar kindvriendelijke rechtspraak 2024

Seminar kindvriendelijke rechtspraak in het jeugdrecht donderdag 29 februari 2024

29 februari 2024, 13.00-17.00 uur, De Brug, Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam organiseert samen met de Universiteit van Amsterdam een seminar over kindvriendelijke rechtspraak in het jeugdrecht. Dit seminar is onderdeel van het door de EU gefinancierde project Just Closer (grant agreement no. 101056657).

In dit seminar willen wij een verbinding leggen tussen verschillende rechtsgebieden en disciplines om zo kennis en ervaring op het gebied van kindvriendelijke rechtspraak te delen. Het concept kindvriendelijke rechtspraak zal belicht worden vanuit verschillende invalshoeken, zoals de filosofie, de psychologie, het jeugdstrafrecht, het civiele jeugdrecht, de advocatuur en vanuit jongeren zelf.

Het doel van Just Closer is om de procedurele rechten van jongeren in het jeugdrecht te versterken door te luisteren naar hun stem. Dit wordt gedaan door het geven van trainingen aan professionals door ervaringsdeskundigen, het maken van podcasts en het organiseren van seminars. Belangrijke uitgangspunten zijn het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) en de Guidelines on Child-friendly Justice van de Raad van Europa.

Het bieden van een interdisciplinair platform is – naast het doen van onderzoek en de overdracht van kennis – de derde doelstelling van het CCRA. In 2019 wijdde het CCRA haar jaarlijkse seminar aan het thema: ‘Uitspraken in kindvriendelijke taal’. Het huidige seminar geeft daaraan nu een aansprekend vervolg. Bij het seminar in 2019 ging het nog alleen om het gebruik van kindvriendelijke taal, bij het huidige seminar is het onderwerp breder en betreft het ook de bejegening van jeugdigen op de zitting en de regels die daarbij horen te gelden, waarbij in het bijzonder valt te denken aan art. 12 IVRK (hoorrecht).

Programma

13.00-13.30 Inloop

13.30-13.40 Opening door dr. Coby de Graaf en dr. Stephanie Rap
Welkom en introductie

13.40-14.00 Drs. Jaap van der Spek, strategisch adviseur Halt / directeur Stichting Jongerenrechtbanken
Het kind als informatievraagstuk – een filosofische pleidooi voor een poëtisch begrip van het kind

14.00-14.20 Mr. Toos Enkelaar, kinderrechter
Ervaringen met de kindvriendelijke ruimtes in het jeugdrecht

14.20-14.30 Vragen en discussie

14.30-14.50 Pauze

14.50-15.10 Drs. Jannie van der Sleen rechtspsycholoog en recherchepsycholoog
Handvatten voor een gesprek in de rechtszaal

15.10-15.30 Lamyn Belgaroui – coördinator & trainer YOPE Experts
Elizabeth Vrieling – sr. coordinator & trainer YOPE Experts & Methodiek
Forensische professionals trainen met de jonge experts van YOPE

15.30-15.50 Mr. Tamara de Wit, advocaat
De kindvriendelijke advocatuur

15.50-16.10 Mr. Mirjam van der Kaay, kinderrechter
Reflectie op de rechtspraktijk

16.10-16.30 Vragen en afsluiting

16.30-17.00 Borrel

Sprekers

Dr. Coby de Graaf
Coby de Graaf doceerde van 1988-2013 familie- en jeugdrecht en ‘Children’s Rights’ aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is zij gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Children’s Rights Amsterdam.

Dr. Stephanie Rap
Stephanie is als onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daar werkt zij aan het door de EU gefinancierde project Just Closer. Daarnaast is Stephanie senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming op het terrein van jeugd.

Drs. Jaap van der Spek
Jaap van der Spek is strategisch adviseur voor stichting Halt en directeur van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift waarvoor hij de kindbeelden onderzoekt die werden gehanteerd in de totstandkoming van het huidige jeugdstrafrecht. Meer in het bijzonder wordt onderzocht de wijze waarop deze kindbeelden worden gerelateerd aan morele en strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

Mr. Toos Enkelaar
Toos Enkelaar is kinderrechter bij de Rechtbank Amsterdam. Daarvoor was zij advocaat en heeft zij enkele jaren in Rotterdam gewerkt als rechter. Daar heeft zij ook gefunctioneerd als buurtrechter. Toos is daarnaast verbonden aan de Stichting Jongerenrechtbank, eerst als bestuurslid en momenteel als lid van de Raad van Toezicht/Advies. Tevens is Toos voorzitter van het bestuur van het CCRA.

Drs. Jannie van der Sleen
Sinds 2002 werkt Jannie vanuit haar eigen bedrijf: Kinterview. Zij geeft onderwijs over communicatie met kwetsbare personen (minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met ontwikkelingsproblematiek) in gesprekken waarin feitelijke informatie van hen moet worden verkregen. Dat kan zijn in aangifte-, getuigen- of verdachtenverhoren. Maar bijvoorbeeld ook in een terechtzitting, in een gesprek met Veilig Thuis of in een gehoor bij de IND. Daarnaast werkt zij als gerechtelijk deskundige en rapporteert zij over de waarde van verklaringen van aangevers, getuigen en verdachten. Dit betreft meestal verklaringen van kwetsbare personen.

Mr. Tamara de Wit
Tamara is sinds 2016 advocaat bij Schwartz advocaten in Amsterdam. Als advocaat staat zij jeugdigen bij in het jeugdstrafrecht en in het civiele jeugdrecht. Daarnaast is Tamara sinds 2011 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam waar zij jaarlijks het vak Jeugdrecht verzorgt.

Young Perspectives (YOPE)
Elizabeth en Lamyn coördineren sinds 2017 het ervaringsdeskundigen-programma van Young Perspectives (voorheen Young in Prison), waar trainingen en adviesopdrachten worden verzorgd voor professionals die werkzaam zijn in het jeugdrecht- en zorgsysteem. Een team van 15 jongeren tussen 18-25 jaar volgt een tweejarig leiderschapsprogramma en voeren samen met de YOPE trainers betaalde opdrachten uit. Zo worden jeugdofficieren, reclasseringsmedewerkers, kinderrechters en politie met de training “Kruip in de Huid” getraind op perspectiefwisseling en communicatieve vaardigheden in het werken met jongeren in gedwongen kaders en geslotenheid. Meer lezen over het werk van Young Perspectives: https://youngperspectives.org. Of luister naar de podcast Dealbreakers x Yope: https://www.youtube.com/watch?v=SNm5rhWo9BA

Mr. Mirjam van der Kaay, kinderrechter
Mirjam is sinds begin 2019 werkzaam als kinderrechter bij de rechtbank in Amsterdam. Zij houdt zich daar onder meer bezig met het civiele jeugdrecht, jeugdstrafrecht en gezag -en omgangszaken. Daarnaast is zij werkzaam als buurtrechter in Amsterdam Zuidoost.

Doelgroep
Pedagogen, advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Aanmelding
Aanmelden kan hier.