CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

1

Webinar 14 december 2021

Webinar 14 december 2021

De laatste ontwikkelingen in de gesloten jeugdhulp

dinsdag 14 december 2021, 20.00 – 21.00 uur

Spreker: mw. mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf (familie- en jeugdrechtadvocaat bij BVD Advocaten)

Op 14 december vindt er een CCRA webinar plaats! Mw. mr. dr. Maria de Jong-de Kruijf zal tijdens dit webinar ingaan op de laatste ontwikkelingen in de gesloten jeugdhulp. Zij is familie- en jeugdrechtadvocaat bij BVD Advocaten.

Bijna 3 jaar geleden verdedigde Maria de Jong-de Kruijf haar proefschrift getiteld ‘Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen’. Eén van de stellingen bij haar proefschrift luidde als volgt:

“Er is sprake van een wijdverbreide praktijk waarbij het opsluiten van kinderen haar rechtvaardiging vindt in het doel dat deze kinderen worden opgevoed, die in de Nederlandse context vooral te wijten is aan een gebrek aan passende en realistische alternatieven in de kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerde pleegzorg en andere vormen van jeugdbescherming en jeugdhulp.”

In dit CCRA-webinar zal Maria de Jong-de Kruijf stilstaan bij deze stelling: is de Nederlandse praktijk inmiddels verbeterd ten opzichte van drie jaar geleden? Welke ontwikkelingen zijn er binnen de gesloten jeugdhulp? Kijkend naar de ontwikkelingen in de jurisprudentie, wat zien we dan als het gaat om toetsing aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit van een gesloten plaatsing?

Kortom, tijdens dit webinar wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de gesloten jeugdhulp en zal het kinderrechtentoetsingskader kritisch tegen het licht worden gehouden.

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

PO

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (1 PO Juridisch voor het webinar)

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich voor één of beide webinars hier opgeven.

Kosten:
€ 50,-

Na aanmelding via bovenstaande link, kunt u deelnemen aan het webinar door overmaking van het verschuldigde bedrag op:
NL49 RABO 0161 967930
t.n.v. Stichting CCRA,
onder vermelding van webinar 14 december 2021 en uw naam.

Vragen
info@ccra.nl