CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

1

Miek de Langen-lezing 2021

Het veranderende kindbeeld in het recht en de ontwikkelingen in het kinderstrafrecht

woensdag 3 november 2021

Spreker: prof. mr. Y. (Ybo) Buruma

Dagvoorzitter: mw. prof. dr. C. (Chantal) Mak 

Op woensdag 3 november zal prof. mr. Y (Ybo) Buruma tijdens de eerste Miek de Langen-lezing ingaan op kinderliteratuur en kinderrecht. Deze jaarlijks terugkerende lezing is opgedragen aan Miek de Langen. Zij was hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam (1976-1992) en oprichtster van de Kinderrechtswinkel (1985)’

Onderwerp
De manier waarop wij over kinderen denken beïnvloedt het kinderstrafrecht. Pietje Bell, Ciske de Rat, Pluk van de Petteflat – ze lieten hun sporen na in wet en rechtspraak. Hoe staat het nu met het beeld van het kind en wat is de invloed daarvan op het strafrechtelijk beleid? Of is die invloed er te weinig, omdat bureaucratische verplichtingen in de weg zitten?

Locatie – SPUI25
Voor deze lezing werkt het CCRA samen met SPUI25. SPUI25 is het academisch-culturele podium van Amsterdam. Zij geven wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere denkers het podium om hun licht te laten schijnen over zaken die hen bezighouden, inspireren of verontrusten. Klik hier om de website van SPUI25 te bezoeken.

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden.
Het programma kan zowel fysiek als via livestream bijgewoond worden. De toegang voor beide opties is gratis, maar u dient zich wel aan te melden. De aanmelding loopt via SPUI25. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de livestream wordt achteraf op het YouTube-kanaal van SPUI25 geplaatst.

Corona-toegangsbewijs
Om fysiek deel te kunnen nemen aan de lezing, dient u een coronatoegangsbewijs en geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Het coronatoegangsbewijs kunt u tonen als QR-code in de CoronaCheck-App of op papier. Op deze webpagina van Rijksoverheid leest u hoe u aan een coronatoegangsbewijs komt.
Kunt u helaas niet fysiek aanwezig zijn, dan kunt u ook de gratis livestream bijwonen.

Borrel na afloop
Na afloop van de lezing zal er een borrel plaatsvinden bij SPUI25.