CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2021

Rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken

Vrijdag 21 mei 2021

Sprekers: mw. mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen (advocaat), dhr. mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers (advocaat), mw. mr. M.L. (Lou) van Leer & dhr. mr. A.V.T. (Toine) de Bie (Senior Raadsheer Gerechtshof Amsterdam) 

Dagvoorzitter: mw. mr. dr. C. (Coby) de Graaf (directeur CCRA)
Moderator: mw. mr. P. (Pauline) Montanus (advocaat SCG advocaten)

Programma

13:00 Opening– ‘de rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken’,
mw. mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA).
13:15 ‘De rol en functie van de advocaat in het familierecht ‘,
mw. mr. Dianne Kroezen (familierechtadvocaat en -mediator en plaatsvervangend Raadsheer familiekamer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden).
14:00 ‘De positie van de jeugdrechtadvocaat in familie- en jeugdrechtzaken’,
dhr. mr. Michiel Hoppenbrouwers (advocaat Van der Meij Advocaten).
14.45 Pauze
15:15 ‘Betamelijke beroepsuitoefening in het personen- en familierecht’,
mw. mr. Lou van Leer (advocaat Van der Woude de Graaf Advocaten).
16:00 ‘De wisselwerking tussen advocaat en rechter in jeugdzaken’,
dhr. mr. Toine de Bie (Senior Raadsheer Gerechtshof Amsterdam).
16:45 Afsluiting
mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA).

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Locatie seminar en COVID-19
Het seminar zal worden live worden gestreamd vanuit de Eggertzaal in de Nieuwe Kerk op de Dam. Via de livestream is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.

PO                             
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (3 PO Juridisch).

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.