CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2021 rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken

Dit jaar wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan het onderwerp: ‘De rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken.’ Het seminar zal online plaatsvinden en live worden gestreamd vanuit de Eggertzaal in de Nieuwe Kerk. Via de livestream is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sprekers: mw. mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen (advocaat), dhr. mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers (advocaat), mw. mr. M.L. (Lou) van Leer & dhr. mr. A.V.T. (Toine) de Bie (Senior Raadsheer Gerechtshof Amsterdam) 

Dagvoorzitter: mw. mr. dr. C. (Coby) de Graaf (directeur CCRA)
Moderator: mw. mr. P. (Pauline) Montanus (advocaat SCG advocaten)

Zo start Dianne Kroezen de dag met een presentatie over de functie en de verschillende rollen van de advocaat in het familierecht. Zij gaat in op de rol van de advocaat in procedures op tegenspraak, de advocaat als (scheidings)mediator, de advocaat in viergesprekken en de overlegscheidingsadvocaten. Maar ook de laatste ontwikkelingen, zoals de advocaat als “parenting coordinator” en de gezinsadvocaat, worden behandeld.

Michiel Hoppenbrouwers bespreekt de positie van de jeugdrechtadvocaat in familie- en jeugdzaken. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan de taakopvatting van de (jeugdrecht)advocaat als Bijzonder Curator mede in het licht van artikel 12 IVRK. Ook de tuchtrechtelijke aspecten van het optreden van de jeugdrechtadvocaat zal daarbij aan de orde komen.

Lou van Leer stelt vervolgens kort gezegd het thema van de professionele ethiek aan de orde. Volgens regel 1 van de Gedragsregels Advocatuur is iedere advocaat gehouden tot betamelijke beroepsuitoefening. Maar wat is een betamelijke beroepsuitoefening en wanneer handelt een advocaat hiermee in strijd? Dat is de vraag die Lou van Leer met u bespreekt. Met name in het personen- en familierecht, waar soms heftige emoties spelen, is het nog maar de vraag of het belang van de cliënt is gediend met een heftige juridische strijd, waarbij het onderste uit de kan moet worden gehaald om de zaak te “winnen”.

Toine de Bie sluit als raadsheer de dag af door in te gaan op de wisselwerking tussen advocaat en rechter in jeugdzaken. De procesrechtelijke positie van minderjarige kinderen in familie- en jeugdbeschermingszaken staat de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling. Minderjarigen maken gebruik van de zogenoemde informele rechtsingang en er gaan stemmen op om de minimumleeftijd van twaalf jaar voor hun wettelijk hoorrecht te verlagen. De stem van het kind wordt dus vaker en luider gehoord, maar er bestaat ook een risico dat het kind daardoor nog meer in het conflict van zijn ouder(s) wordt gezogen. Welke rol kan de advocaat spelen om dit alles in zo goed mogelijke banen te leiden? Wat verwacht de rechter eigenlijk van de advocaat? En wat mag de advocaat van de rechter verwachten?

Aanmelden voor het seminar kan hier.