CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2021

Rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken

Vrijdag 21 mei 2021

Sprekers: mw. mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen (advocaat), dhr. mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers (advocaat) & dhr. mr. A.V.T. (Toine) de Bie (Senior Raadsheer Gerechtshof Amsterdam) 

Dagvoorzitter: mr. dr. C. (Coby) de Graaf (directeur CCRA)

Het seminar zal online plaatsvinden, maar wellicht ook beperkt fysiek. Tegen de tijd dat er meer duidelijk is over de in mei geldende coronamaatregelen, krijgt u hierover informatie.

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Locatie seminar en COVID-19
Het seminar zal online plaatsvinden, maar wellicht ook beperkt fysiek. Tegen de tijd dat er meer duidelijk is over de in mei geldende coronamaatregelen, krijgt u hierover informatie.

Aanmelding
Wilt u zich alvast aanmelden? Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de interesselijst en zo als eerste de aanmeldlink voor het seminar ontvangen. Inschrijven voor de interesselijst kan hier.