CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

1

Webinar 16 november 2020

Webinar 16 november 2020

Zorgregelingen bij ouderschap

maandag 16 november 2020, 20.00 – 21.00 uur

Spreker:  mw. mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen (familie- en erfrecht advocaat bij Fam.Advocaten)

Afgelopen zomer organiseerde het CCRA twee webinars (te bekijken onder het kopje ‘video’s’). Gezien de gebleken belangstelling voor de webinars, heeft het CCRA nu opnieuw twee webinars op de planning staan.

Op 16 november 2020 zal Dianne Kroezen, familierechtadvocaat en -mediator in Amsterdam en plaatsvervangend Raadsheer bij de familiekamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, een webinar verzorgen over (nakoming van) zorgregelingen anno 2020 vóór en tijdens de pandemie. Zij zal de rechtspraak van 2020 op dit gebied analyseren en daarbij bezien of co-ouderschapsregelingen in deze onzekere tijden nog steeds opgaan of zijn we op weg om de vroegere omgangsregeling van een weekend per 14 dagen en de helft van de schoolvakanties weer te waarderen? Nu ouders gedurende soms maanden lang noodzakelijkerwijs (thuis)werken hebben moeten combineren met het fulltime verzorgen van hun (nog) niet schoolgaande kinderen wegens de sluiting van de kinderopvang en tevens les hebben moeten geven aan hun (basisschool) kinderen, is dat in die tijd een geheel nieuwe dimensie aan een dergelijke zorgverdeling geworden.

Ook behandelt zij de vraag naar de toe te passen criteria bij al dan niet gezamenlijk ouderlijk gezag wanneer de omgang tot problemen leidt. Deze geschillen worden beoordeeld op grond van verschillende wettelijke criteria, maar hangen die niet onlosmakelijk met elkaar samen als de kinderen klem geraken door de communicatie en strijd over de omgang? Hebben ouders elkaar juist in deze onzekere tijden beter weten te vinden in de onderlinge samenwerking? Of grijpen zij de Corona-maatregelen juist aan om contact met de andere ouder te kunnen dwarsbomen?

Tot slot zal met het IVRK in de hand een blik geworpen worden op de vergelijking van zorgregelingen tussen twee ouders in tijden van een lockdown en de zorgregelingen voor uithuis geplaatste kinderen met hun ouders. Hebben kinderen die (al dan niet) tijdelijk bij een pleegouder verblijven en hun ouders minder recht op contact met elkaar, dan kinderen die bij de andere ouder verblijven?

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

PO

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (1 PO Juridisch voor één webinar, 2 PO Juridisch voor beide webinars)

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich voor één of beide webinars hier opgeven.

Kosten:
€ 50,- voor één van de twee webinars
€ 75,- voor beide webinars

U kunt deelnemen aan de webinar(s) door overmaking van het verschuldigde bedrag op:
NL49 RABO 0161 967930
t.n.v. Stichting CCRA,
onder vermelding van webinar 16 november en/of 21 december 2020.

Vragen
info@ccra.nl