CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Webinar 16 april 2024

Webinar over het rapport ‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd – advies van Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid’

Dinsdag 16 april van 20.00 – 22.00 uur (online)

Spreker: dhr. mr. dr. J. I. (Joost) Huijer, universitair docent familie- en jeugdrecht binnen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en tevens lid van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid.

Het CCRA Webinar zal in het teken staan van het rapport ‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd – advies van Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid’. Begin 2023 is de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid (Adviescommissie Van Dooijeweert) opgericht in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid is ingesteld met als doel om onderzoek te doen naar de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdhulp en jeugdbescherming in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Begin 2024 heeft de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid haar advies overhandigd aan haar opdrachtgevers. De Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid doet in haar rapport verschillende aanbevelingen. 

Tijdens het Webinar zullen de volgende drie hoofdonderwerpen van het rapport centraal staan:

1. Voorwaarden voor rechtsbescherming in de gehele procedure die kinderen ouders kunnen doorlopen in het vrijwillig en gedwongen kader. De Commissie heeft dit teruggebracht tot vier hoofdonderwerpen: het recht op informatie, participatie en ondersteuning en de toegang tot een effectief rechtsmiddel;

2. De onafhankelijke toets en het advies aan de kinderrechter;

3. De rol van de kinderrechter.

Datum en locatie

Het CCRA-Webinar zal online plaatsvinden op dinsdag 16 april 2024 van 20.00-22.00 uur.

Doelgroep

Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

PO

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (2 PO Juridisch).

Kosten

€ 50,- voor juristen en andere geïnteresseerden

€ 25,- voor Aio’s en studenten

Aanmelding

U kunt zich hier aanmelden.

Vragen?

info@ccra.nl