CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar 2021 rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken

21 mei 2021 zal er weer een seminar van het CCRA plaatsvinden. Het zal gaan over de rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken. 

Sprekers: mw. mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen (advocaat), dhr. mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers (advocaat) & dhr. mr. A.V.T. (Toine) de Bie (Senior Raadsheer Gerechtshof Amsterdam)
Dagvoorzitter: mw. mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf (directeur CCRA)

Het seminar zal online plaatsvinden, maar wellicht ook beperkt fysiek. Tegen de tijd dat er meer duidelijk is over de in mei geldende coronamaatregelen, krijgt u hierover informatie.