CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Centre for Children’s Rights Amsterdam wordt stichting

Januari 2016

Na de oprichting van het CCRA in 2008 onder de aegis van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA)  is de status van het CCRA met ingang van per 1 januari 2016 gewijzigd in die van een autonome stichting. De activiteiten van het centrum zijn daarbij evenwel ongewijzigd gebleven, evenals de drieledige doelstelling:

  • Onderzoek: het verwerven van kennis en inzicht in de rechten van het kind – zoals deze onder meer zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Onderwijs: het overdragen van de bevindingen aan professionals en studenten die op verschillende terreinen en binnen verschillende disciplines zich op uiteenlopende wijzen bezighouden met rechten en belangen van kinderen.
  • Interdisciplinair kenniscentrum: fungeren als platform waar personen, uiteenlopende instanties en wetenschappelijke disciplines die zich bezig houden met de positie van het kind, expertise kunnen uitwisselen en activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is hierbij een centraal punt.

Het bestuur van de stichting:

Mevr. dr. J.H. (Coby) de Graaf (voorzitter)

Dhr. mr. L.J. (Léon) Begheijn

Mevr. mr. A.C. (Toos) Enkelaar

Dhr. prof. dr. K. (Karl) Hanson

Mevr. prof. dr. C. (Chantal) Mak

Mevr. mr. P.J. (Pauline) Montanus

Dhr. prof. dr. C.E. (Edgar) du Perron

Dhr. dr. G.J. (Bert) de Reuver