CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

FJR en NIP Studiedag 2017 Ouderschap in de 21ste eeuw

Op 15 juni 2017 organiseren de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en de sector Jeugd van het NIP in Hotel Van der Valk Breukelen een studiedag met als titel “Ouderschap in de 21ste eeuw”.

“Ieder kind heeft er belang bij dat zijn juridische positie zoveel als mogelijk vanaf zijn geboorte is geregeld. De vele verschillende gezinssituaties die vandaag de dag in Nederland voorkomen, maken het nodig dat wetgeving en beleid op het terrein van ouderschap en gezag worden aangepast.” Dat schrijft de Staatscommissie Herijking ouderschap in haar rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ van december 2016.

De Staatscommissie wil de belangen van kinderen in de verschillende gezinssituaties juridisch borgen. Daartoe stelt zij onder meer voor een wettelijke regeling in te stellen voor juridisch meerouderschap en meeroudergezag. Een van de voorwaarden voor juridisch meerouderschap zou volgens de commissie moeten zijn, dat een kind maximaal vier juridische ouders kan hebben, die maximaal twee huishoudens vormen. Vóór de conceptie van het kind moeten de ouders aan de rechter een meerouderschaps-overeenkomst overleggen, waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer zorg- en opvoedingstaken en de geslachtsnaam van het kind. Voor het toekomstige kind zal een bijzondere curator worden benoemd, die de rechter moet adviseren over de zorgvuldigheid van het traject. Vanuit de gedachte dat juridisch gezag een noodzakelijk voorwaarde is voor goed ouderschap, adviseert de Staatscommissie tevens dat meerdere personen het gezag over een kind kunnen uitoefenen.

De Staatscommissie is voorts van oordeel dat er een wettelijke regeling nodig is voor draagmoederschap, die garandeert dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig verloopt, met respect voor de menselijke waardigheid van het kind en van de draagmoeder. De regeling moet onder meer het kind vanaf de geboorte rechtszekerheid bieden over ouders, nationaliteit, naam en gezag. De Staatscommissie adviseert daarnaast om ook een regeling te maken voor de erkenning van de juridische positie van kinderen die uit een draagmoeder in het buitenland zijn geboren.

Bij regelingen voor juridisch meerouderschap en draagmoederschap is het niet altijd meer vanzelfsprekend dat een kind met zijn ouders genetisch verwant is. Naar het oordeel van de Staatscommissie dient het kind dan ook recht te hebben op informatie over en inzicht te hebben in zijn ontstaansgeschiedenis. Dit recht heeft de commissie verwoord in een van de zeven kernen van goed ouderschap, die samen met het IVRK de maatstaf vormen voor de voorstellen van de commissie.

Tijdens de studiedag wordt, onder leiding van dagvoorzitter Katharina Boele Woelki, uitgebreid ingegaan op de juridische, pedagogische en ethische merites van de aanbevelingen van de Staatscommissie. Na vier plenaire lezingen volgen workshops waarin dieper op een aantal onderwerpen wordt ingegaan.

Programma

Ochtend

10.00 – 10.10 : introductie dagvoorzitter Katharina Boele Woelki

10.10 – 12.45 : Lezingen en discussie

Sprekers:

 • Lieke Coenraad (hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam) geeft bespiegelingen over de inhoud van het rapport
 • Ellen van Kalveen (rechter in de rechtbank Midden-Nederland): bespreekt de aanbevelingen vanuit juridisch perspectief en belicht daarbij de veranderende rol van de (kinder)rechter
 • Ido Weijers (emeritus hoogleraar aan de universiteit Utrecht) slaat een brug tussen het recht en de pedagogiek
 • Susanne Donders (GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG) bespreekt de aanbevelingen van de Staatscommissie vanuit ethisch en psychologisch/systeemtherapeutisch perspectief

12.45 – 13.45 : pauze

Middag

13.45 – 14.45 : 1e ronde workshops
14.45 – 15.00 : pauze
15.00 – 16.00 : 2e ronde workshops
16.00 – 16.15 : pauze
16.15 – 16.45 : afsluiting dagvoorzitter

Workshops

 • workshop 1 : Chantal Mak (hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam) en Eveline Euser(orthopedagoog en GZ-psycholoog): Draagmoederschap (in Nederland en internationaal) en de psychologische gevolgen daarvan
 • workshop 2 : Ian Sumner (eigenaar van Voorts Juridische Diensten): Aanbevelingen van de Staatscommissie bezien vanuit het internationale perspectief
 • workshop 3 : Erik Gubbels (ambtenaar burgerlijke stand gemeente Amsterdam): Registratie van biologisch ouderschap en gezag
 • workshop 4 : Cees van Leuven (raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch) en Liesbeth Klaver(orthopedagoog en filosoof): De rol van de bijzondere curator

Praktische gegevens

Donderdag 15 juni 2017 van 10.00 tot 16.45 uur in Hotel Van der Valk Breukelen .

Kosten voor deelname

 • Kosten voor deelname bedragen € 175,- voor niet-leden.
 • Leden van de Vereniging FJR en het NIP betalen € 125,-.
 • Studenten betalen € 50,-

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 25 mei 2017.

Erkenning / opleidingspunten

Voor de advocatuur geldt artikel 2 van de Verordening. De behaalde punten dienen door de advocaat zelf op het CCV-formulier te worden aangetekend. U ontvangt een certificaat van deelname waarop het aantal PO punten is vermeld (5 PO juridisch). Accreditatie bij NIP/NVO/SKJ voor psychologen en orthopedagogen is aangevraagd.

Aanmelden