CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

mw. mr. Roos Wind

docent en promovenda vakgroep Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen