CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

mw. prof. mr. dr. C. (Chantal) Mak

hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder fundamentele rechten en privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA