CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Webinars 16 november en 21 december 2020

Het CCRA heeft opnieuw twee webinars op de planning staan!

Op 16 november 2020 van 20.00 tot 21.00 uur, zal Dianne Kroezen, familierechtadvocaat en -mediator in Amsterdam en plaatsvervangend Raadsheer bij de familiekamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, een webinar verzorgen over (nakoming van) zorgregelingen anno 2020 vóór en tijdens de pandemie.
Zij zal de rechtspraak van 2020 op dit gebied analyseren en daarbij bezien of co-ouderschapsregelingen in deze onzekere tijden nog steeds opgaan of zijn we op weg om de vroegere omgangsregeling van een weekend per 14 dagen en de helft van de schoolvakanties weer te waarderen? Nu ouders gedurende soms maanden lang noodzakelijkerwijs (thuis)werken hebben moeten combineren met het fulltime verzorgen van hun (nog) niet schoolgaande kinderen wegens de sluiting van de kinderopvang en tevens les hebben moeten geven aan hun (basisschool) kinderen, is dat in die tijd een geheel nieuwe dimensie aan een dergelijke zorgverdeling geworden.

Ook behandelt zij de vraag naar de toe te passen criteria bij al dan niet gezamenlijk ouderlijk gezag wanneer de omgang tot problemen leidt. Deze geschillen worden beoordeeld op grond van verschillende wettelijke criteria, maar hangen die niet onlosmakelijk met elkaar samen als de kinderen klem geraken door de communicatie en strijd over de omgang? Hebben ouders elkaar juist in deze onzekere tijden beter weten te vinden in de onderlinge samenwerking? Of grijpen zij de Corona-maatregelen juist aan om contact met de andere ouder te kunnen dwarsbomen?

Tot slot zal met het IVRK in de hand een blik geworpen worden op de vergelijking van zorgregelingen tussen twee ouders in tijden van een lockdown en de zorgregelingen voor uithuis geplaatste kinderen met hun ouders. Hebben kinderen die (al dan niet) tijdelijk bij een pleegouder verblijven en hun ouders minder recht op contact met elkaar, dan kinderen die bij de andere ouder verblijven?

Het tweede webinar zal worden gegeven door mw. mr. P.J. (Pauline) Montanus  – advocaat bij SCG advocaten – over actualiteiten informele rechtsingang. De webinar zal plaatsvinden op 21 december van 20:00 tot 21:00 uur. Meer informatie volgt snel.

Geïnteresseerden kunnen zich voor één of beide webinars hier opgeven.

De kosten voor de webinars bedragen € 50,- voor één van de twee webinars of € 75,- voor beide webinars.