CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Afscheid FJR-leerstoel Jeugdstrafrecht

Op donderdag 30 november 2017 nam prof. mr. dr. Isabeth Mijnarends afscheid als bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht op de FJR-leerstoel. De afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden organiseerde daarom in samenwerking met de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij belangstellenden uit de praktijk, studenten en alumni aanwezig waren.

Na de opening door mr. dr. Coby de Graaf en prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, sprak prof. dr. Micha de Winter over het thema opgroeien in een ingewikkelde wereld. Hij pleitte voor meer nadruk op de vergroting van hoop en optimisme bij jongeren. Mr. drs. Yannick van den Brink sprak daarna over het onderwerp besluitvorming in het jeugdstrafrecht, het onderwerp waar hij zijn proefschrift aan heeft gewijd.

Vervolgens werd de FJR-prijs uitgereikt aan Soraya Bou-Sfia, zij kreeg de prijs voor haar artikel over het juridisch kader voor het verbreken van de afstammingsband in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.  Na een pauze sprak  prof. dr. Hanna Swaab over het ontwikkelende brein en de complexe samenleving.

De studiemiddag werd afgesloten door prof. mr. Isabeth Mijnarends. Zij hield een lezing over hoe het jeugdstrafrecht zich tot een veranderende samenleving moet verhouden. De verschillende lezingen leidde tot een boeiende discussie in de zaal en interessante gesprekken tijdens de feestelijke borrel.

Prof. mr. Isabeth Mijnarends zal de komende twee jaar verbonden blijven aan de afdeling Jeugdrecht.

Bron: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/12/afscheid-fjr-leerstoel-jeugdstrafrecht