CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Studiemiddag FJR 22 november 2018

Ouderlijke verantwoordelijkheid en Rechten van het Kind 

Op 22 november 2018 organiseert de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag met de titel “Ouderlijke verantwoordelijkheid en Rechten van het Kind”

Voor de verwezenlijking van hun rechten zijn kinderen in de eerste plaats aangewezen op hun ouders. Dat was zo en dat is zo. Wel is het begrip ouderlijke verantwoordelijkheid en daarmee de invulling daarvan natuurlijk onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee aan de juridische implicaties daarvan. Dit vormde voor FJR aanleiding om dit thema weer eens onder de loep te nemen en te bezien hoe het begrip ouderlijke verantwoordelijkheid zich meer algemeen heeft ontwikkeld, welke gevolgen dit heeft gehad voor het recht en in het bijzonder voor de rechten van het kind en hoe daarmee in de praktijk van het recht wordt omgegaan.

Als eerste komen deze vragen meer algemeen aan bod aan de hand van een in vogelvlucht gemaakte reis door de kinderliteratuur met een verbinding naar het kinderstrafrecht. Eens te meer wordt vanuit deze benadering duidelijk hoezeer de visie op het kind afhankelijk is van de algemene visie op de positie van het kind in de maatschappij. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de zogenoemde mondigheid van de minderjarige in de jaren ’90 (herziening Wetb v. Sr 1995) en nu aan de veelal kwetsbare jeugdige verdachten met complexe problematiek. Hoe verantwoordelijk kan het kind bijvoorbeeld zelf worden gehouden voor strafbaar gedrag bij tekortschietende ouders en in een veeleisende maatschappij en hoe moet/kan het strafrecht hierop reageren?

Maar ook in het familierecht zijn de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de rol van de ouders in relatie tot de rechten van (de van hen afhankelijke) kinderen duidelijk zichtbaar. Zo blijven bijvoorbeeld ouders ook na een echtscheiding verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De wettelijke verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan is van dat uitgangspunt een duidelijke uitwerking. Maar hoe geven ouders daar feitelijk invulling aan? En op welke wijze kunnen de daarbij betrokken professionals – rechters en advocaten – daarbij behulpzaam zijn? Hoe ver moet/mag de rechter gaan om ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hoe dient de advocatuur hiermee om te gaan? Hoe dient deze zijn verantwoordelijkheid hier te nemen en hoe terughoudend dient zij te zijn in een complexe en conflictueuze echtscheiding?

Dit onderwerp en samenhangende vragen zullen worden besproken en toegelicht door mr. Y. (Ybo) Buruma, raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad, mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen, familierechtadvocaat en voorzitter van de vFAS en mr. C.A.R.M. (Cees) van Leuven, raadsheer (familierecht) bij het gerechtshof Den Bosch. Dagvoorzitter is mr. I.J. Pieters, familierechtadvocaat en bestuurslid FJR.

Programma: 

13:00 uur Inloop/ontvangst

13.30 – 14.15 uur Lezing mr. Y. Buruma

14.15 – 15.00 uur Lezing mr. D.J.I. Kroezen

15.00 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.30 uur Lezing mr. C.A.R.M. van Leuven

16.30 – 17.15 uur Prijsuitreiking FJR publicatieprijs

17.15 uur Afsluiting en borrel

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor hen bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.

Locatie: Van der Valk Hotel te Breukelen

Erkenning: In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid kan de bijeenkomst door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 PO punten juridisch.

Aanmelding: per email, gelieve een email te sturen met uw naam en adresgegevens naar

info@fjr.nu