CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Canceling seminar en aankondiging webinars 20 en 29 juli

Ook de activiteiten van het CCRA hebben ten gevolge van de corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Dat geldt ook voor het op 12 juni geplande seminar over de rol van de advocaat in familie- en jeugdzaken.

Om toch dit voorjaar/deze zomer niet zomaar – zonder enige activiteit – voorbij te laten gaan, zijn er voorbereidingen getroffen om in de maand juli een tweetal webinars aan te bieden.

Het eerste webinar zal worden gegeven door mw. mr. A. (Amanda) de Nijs – kinderrechter in Rotterdam – over de ondertoezichtstelling (ots) in coronatijd en het tweede webminar wordt gegeven door mw. mr. T (Toos) Enkelaar – eveneens kinderrechter in Rotterdam – over beslissingen over gevangenhouding van minderjarige verdachten in coronatijd.

Het webinar over de ots staat gepland op 20 juli van 20:00-21:00 en dat over de gevangenhouding op 29 juli van 20:00-21:00.

Over de wijze van aanmelding wordt u nader geïnformeerd.