CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Webinar 14 december – De laatste ontwikkelingen in de gesloten jeugdhulp

Op dinsdag 14 december vindt er weer een CCRA webinar plaats! Mw. mr. dr. Maria de Jong-de Kruijf zal tijdens dit webinar ingaan op de laatste ontwikkelingen in de gesloten jeugdhulp. Zij is familie- en jeugdrechtadvocaat bij BVD Advocaten.

Bijna 3 jaar geleden verdedigde Maria de Jong-de Kruijf haar proefschrift getiteld ‘Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen’. Eén van de stellingen bij haar proefschrift luidde als volgt:

“Er is sprake van een wijdverbreide praktijk waarbij het opsluiten van kinderen haar rechtvaardiging vindt in het doel dat deze kinderen worden opgevoed, die in de Nederlandse context vooral te wijten is aan een gebrek aan passende en realistische alternatieven in de kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerde pleegzorg en andere vormen van jeugdbescherming en jeugdhulp.”

Maria de Jong-de Kruijf zal stilstaan bij deze stelling: is de Nederlandse praktijk inmiddels verbeterd ten opzichte van drie jaar geleden? Welke ontwikkelingen zijn er binnen de gesloten jeugdhulp? Kijkend naar de ontwikkelingen in de jurisprudentie, wat zien we dan als het gaat om toetsing aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit van een gesloten plaatsing?

Kortom, tijdens dit webinar wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de gesloten jeugdhulp en zal het kinderrechtentoetsingskader kritisch tegen het licht worden gehouden.

Aanmelden voor het webinar kan hier: https://lnkd.in/dCW4WXbG